Samen groeien
in geloof

Toekomstige pensionering Johan Borkent

Op DV 1 augustus a.s. is onze koster Johan Borkent precies 50 jaar in dienst als koster in Hoge Hexel. Op dat moment zal hij als koster met pensioen gaan.

Dit betekent dat het College van Kerkrentmeesters op zoek gaat naar een andere koster (m/v). Natuurlijk is dit een behoorlijke verandering, maar gelukkig hebben we nog een aantal maanden om een andere koster te vinden.

Voor de vacature is inmiddels een functieomschrijving opgesteld die ook op onze website zal worden geplaatst. Dit is een meer inhoudelijke omschrijving van de taken die Johan op dit moment vervult binnen onze gemeente. Zoals ook bij de vacature van Lammert (die inmiddels is ingevuld door Auke), is het uiteraard belangrijk dat het koster zijn ook een duidelijke pastorale kant heeft. Het kennen en liefhebben van onze Here Jezus en een innerlijke roeping van Godswege voor dit werk is onmisbaar. Daarnaast vinden wij het als College belangrijk dat hij/zij lid is van onze kerk en verder ook kerkelijk meelevend is. Een koster moet een gastvrije omgeving creëren waar mensen zich welkom voelen, zijn/haar best doen om mensen te leren kennen en oog hebben voor nieuwe mensen die komen. Kortom: het uitdragen dat wij als Hervormde Gemeente een gastvrije gemeente zijn.

Wij zouden natuurlijk graag zien dat er gemeenteleden zijn die interesse hebben in deze vacature. Deze kunnen contact opnemen met Erik Beltman (06 – 317 81 830, ebeltman@hervormdwierden.nl) of Freek Nijhoff (06 – 232 53 574, fnijhof@hervormdwierden.nl).

Onze voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit om de functie door een vrijwilliger(s) te laten invullen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan bestaat ook de mogelijkheid voor een betaalde functie (voor maximaal 10 uur per week). De voorkeur gaat uit naar een eigen gemeentelid uit Hoge Hexel.

Functie-omschrijving koster Hervormde Gemeente Wierden – Hoge Hexel