Samen groeien
in geloof

Toerustingsavond jeugdleiding Dorpskerk Wierden en Hoge Hexel

Op woensdag 28 september jl was er in Hebron een inspirerende en bemoedigende
toerustingsavond voor iedereen die werkzaam is in het jeugdwerk van onze gemeente: oppassers, kindernevendienst leiders, (kinder)clubleiding, catechese mentoren, jeugdouderlingen, etc. De avond is georganiseerd door de Werkgroep Jeugd, samen met de Werkgroep Toerusting en Geloofsgroei. Graag delen wij kort met jullie wat er op deze avond is gezegd, gedeeld en gezongen.

Het eerste deel van de avond verzorgde Martin Stoffer de geestelijke toerusting aan de hand van het verhaal van Boaz en Ruth. Dit kunt u deels teruglezen in de overdenking voorin dit kerkblad. Zijn wij, of ben ik, een ‘Boaz’ voor de jongere op de club, voor de baby bij de oppas, voor de tiener in de kerkdienst, voor… vul maar in? Dit Bijbelverhaal biedt daar rijke handvatten voor.

In het tweede deel van de avond liep Tirza van Laar de verschillende fases in geloofsontwikkeling
door van baby tot adolescent. Geloofsopvoeding in de kerk begint al bij de oppas! En hoe creëren we een veilige plek in de kerk, waar onze jongeren er mogen zijn met hun vragen, twijfels, imperfectie en falen? Is de kerk een plek waar je gezien, gekend en gehoord wordt (vergelijk Boaz en Ruth) in tegenstelling tot de samenleving waar je wordt afgerekend op prestaties en resultaten? Relationeel jeugdwerk is daarbij de kernvisie. Ook stonden we stil bij het ‘recht op religieuze opvoeding’. Voor een gezonde (identiteits)ontwikkeling blijkt het nodig dat fundamentele vragen van jongeren serieus worden genomen en dat hun religieuze verlangens worden gevoed. “Wie zonder kennis en ervaringen z’n puberteit ingaat, kan een ‘religieuze analfabeet’ zijn, hij heeft geen ‘taalgevoel’ ontwikkeld om het religieuze te kunnen verstaan en zal het daarom slechts met grote moeite kunnen oppakken.” (aldus pedagoog Friedrich Schweizer). Genoeg om met elkaar over na te denken en door te praten.

Dat doorpraten en delen van ervaringen en adviezen in het jeugdwerk gebeurde in het derde en
laatste deel van de avond. Met behulp van de creatieve opdracht ‘verwerk wat je hebt gehoord en wat jou is opgevallen in het liedje ‘je mag er zijn’’ is er een hoop gelachen, gedeeld, uitgewisseld en zijn er verschillende mooie nieuwe ideeën ontstaan. Een heel simpel voorbeeld dat gelijk is toegepast: ‘ken de namen van je kinderen bij de oppas’. Afgelopen zondag erna kon iedereen genieten van de namen op de ruggen van ons kleine grut.

De avond heeft een hoop enthousiasme losgemaakt onder de aanwezigen. Onze gemeente is rijk aan een grote groep fantastische jeugdleiding voor onze kinderen van heel klein tot groot. Daar danken wij onze God voor! De avond hebben we afgesloten met het bidden om de zegen en de leiding van de Heilige Geest, maar niet nadat elke groep zijn zelfgemaakte liedje had gezongen voor de groep. Er waren heel veel liedjes, we sluiten af met een daarvan; te leuk om niet te delen!

Je mag er zijn
Wie ik? – jJa jij! Je hoort er helemaal bij!
Wie ik? – Ja jij! Had je zeker niet gedacht?
Wie ik? Ja jij! Je hoort er helemaal bij.

Het zijn de grote kleine dingen
Een ontmoeting op jeugd zondag
Een verjaardagskaartje sturen
En ik noem je bij je naam!

Werkgroep Jeugd (Tirza van Laar (vz), Henriët Brink, Jeroen ten Broeke, Joke Huisken, Jiska Jonas, Daan Kreijkes, Ryan Nijzink; mmv Martin Stoffer). Heb je vragen, opmerkingen, of wil je de
powerpoint ontvangen? Mail tirzavanlaar@hotmail.com.