Samen groeien
in geloof

UIT HET CRISISOVERLEG UPDATE 17 APRIL

Woensdagavond 14 april is het crisisteam bijeen geweest om de uitkomst van de laatste persconferentie te bespreken. We hebben het openingsplan van het kabinet naast de routekaart voor kerken gelegd en de mogelijkheden voor versoepelingen besproken. Daardoor kan er snel opgeschaald worden als de risiconiveau’s verbeteren. We hebben verder geconcludeerd dat het maatwerk voor de grotere kerken (> 300 zitplaatsen) toegepast kan gaan worden voor de Dorpskerk onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle basisregels toegepast blijven worden inclusief het meenemen van jassen (naar de kerk) en het afstand houden. Dat betekent dat de erediensten in de Dorpskerk per zondag 25 april door maximaal 80 personen (inclusief kinderen) kunnen worden bezocht. Aanmeldingen zoals gebruikelijk via de website. Tevens is besloten dat in alle diensten in zowel de Dorpskerk als de Hexelkerk de voorzangers alle zangmomenten weer kunnen gaan invullen en dat er tegelijkertijd ruimte blijft voor digitale zangmomenten als voorgangers daar voor kiezen. Voor de kerkdiensten op Hoge Hexel blijft het maximale bezoekersaantal voorlopig nog op 30 personen (inclusief kinderen) staan.