Samen groeien
in geloof

Uit het crisisoverleg – update 9 okt

Op dinsdag 5 oktober zijn we weer bijeen geweest om de laatste versoepelingen te evalueren. We zijn dankbaar dat het ‘opschalen’ goed verloopt en iedereen rekening met elkaar probeert te houden. De risico’s zijn helaas nog niet verdwenen, dus de basisregels zoals handen desinfecteren, niezen in de elleboog en geen handen geven blijven nog van kracht. Voor de avonddiensten hoeft er niet meer aangemeld te worden maar voor de ochtenddiensten blijft dat nog wel even nodig. We zijn blij dat we met meer mensen kunnen samenkomen, zijn de Heere God daar dankbaar voor en bidden om rijk gezegende diensten rondom het Woord. Op 2 november komen we weer bij elkaar om te bezien wat de regering en daarop aansluitend de Protestantse Kerk in Nederland dan hebben besloten en wat dat voor eventuele verdere versoepelingen kan betekenen