Samen groeien
in geloof

Uitje kerkenraden.

Dinsdag 3 juli was het weer zover. Na een onderbreking van enkele jaren was het weer tijd voor het kerkenraadsuitje. Deze uitjes werden altijd per wijkkerkenraad georganiseerd. Nu waren we samen op reis. Wanneer u goed naar de foto kijkt  zult u zien dat we een hele reis gemaakt hebben. Vanaf Hebron kon iedereen het lopend af. De pastorietuin van ds. Smink was het reisdoel. Daar aangekomen wachtte ons na het openingsgebed, het samen zingen van: Samen in de naam van Jezus en een woord van welkom een heerlijke barbecue. Onder heerlijke zomerse omstandigheden waren we als ambtsdragers van beide kerkenraden bijeen. We mogen terugzien op een geslaagde avond