Samen groeien
in geloof

Update Plannen locatie Burgemeester J.C. van der Bergplein

Al geruime tijd (sinds 2012) zijn wij bezig met de toekomst van de oude pastorielocatie aan het J.C. van den Bergplein. In oktober 2020 hebben we u geïnformeerd over de mogelijke realisatie van 32 zorgappartementen en bijhorende nevenfuncties door Aveleijn en de daarvoor gesloten erfpachtovereenkomst tussen onze kerk en Aveleijn. Daarna is het misschien wat stil geworden, maar op de achtergrond is door Aveleijn hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen en overleg met de burgerlijke gemeente. De corona heeft dit proces wat vertraagd.

Voordat er werkelijk gebouwd kan worden moeten er verschillende procedures en besluitvormingsmomenten doorlopen worden waarbij een wijziging van het bestemmingsplan een belangrijke eerste stap is. Over de uitwerking van het plan waarin natuurlijk ook is opgenomen hoe het gebouw er mogelijk in de toekomst uit komt te zien, is lang gesproken tussen Aveleijn en de gemeente. Ook is hierin rekening gehouden met voorkeuren en ideeën vanuit de buurt.

Op 26 juli jl. heeft het College van Bouw & Wonen van de Gemeente Wierden ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt momenteel ter inzage voor de duur van 6 weken.
De verwachting is dat het bestemmingsplan in november 2022 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In de tussentijd wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereid. De buurt is recentelijk ook geïnformeerd over de ontwikkelingen via een nieuwsbrief. 

ORGA architecten uit Nijmegen heeft de opdracht gekregen van Aveleijn om het ontwerp uit te werken. ORGA architecten is gespecialiseerd in duurzaam ontwerpen en ontwikkelen gebouwen die in hoofdzaak bestaan uit natuurlijke materialen (biobased). Ze gaan uit van ontwerpen met liefde voor en eenheid met de natuur. Vanaf vrijwel iedere plek in het toekomstige gebouw is er zicht op het groen, en vanaf buiten is er juist een doorkijk door het gebouw. Zo ontstaat er geen groot bouwvolume, maar drie kleinere elementen in het groen die van elkaar zullen verschillen.
Het gebouw zal zeer duurzaam zijn, Aveleijn streeft naar een geheel energieneutraal gebouw.

Hieronder treft u enkele sfeerimpressies aan hoe het toekomstige gebouw er mogelijk uit komt te zien. Voor de geïnteresseerde lezer zijn de plannen ook te vinden op:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0189.BP2021000003-ON01

En het beeldkwaliteitsplan op:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0189.BP2021000003-ON01/b_NL.IMRO.0189.BP2021000003-ON01_tb1.pdf

Uiteraard houden we op de hoogte van verdere toekomstige ontwikkelingen.

De beoogde natuurlijke uitstraling sluit aan bij het groen. De appartementen hebben geen ramen in de kopgevels. Vanaf de toegangspoort is er een zichtlijn door het gebouw. Deze transparante entree deelt het gebouw in 2 delen op, waardoor er  een minder groot front wordt ervaren.

Zicht van bovenaf. Centraal een glazen dak veel daglicht (en zicht op groen) verder zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie. Installaties komen zoveel mogelijk in het pand in combinatie met (bodem)warmtepompen.

Centrale hal met veel daglicht en zicht op het groen. In het pand gebruik van natuurlijke materialen en plaats voor groen. Beide verdieping worden met elkaar verbonden met grote vides.