Samen groeien
in geloof

UPDATE UIT HET CRISISOVERLEG

Naar aanleiding van de verlengde lockdown en het recente dringende advies van de PKN om voorlopig in kerken niet meer te zingen heeft het crisisoverleg van de hervormde gemeente Wierden besloten om de voorzangers vanaf aanstaande zondag 17 januari te vervangen door instrumentale ‘zang’ middels orgel en/of piano. Tot in ieder geval zondag 7 februari. Mogelijk dat ook opgenomen psalmen of liederen worden afgespeeld, maar dat hangt mede af van de beschikbaarheid van vrijwilligers en van geschikte opnames. Ook kan er een psalm of lied worden gedeclameerd. Komende maandag komen wij als CRIO weer bij elkaar om te evalueren en waar nodig aanpassingen te doen. Wij bidden voor de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden en hopen dat de lofzang in de harten en huiskamers gaande wordt gehouden. Wij zijn dankbaar dat er ook thuis wordt meegezongen.