Samen groeien
in geloof

Update vanuit het CRIO 30 nov.

Het Crio is maandag 29 november weer bijeengeweest. Aanleiding was ook dit keer weer de laatste persconferentie en de daarop aansluitende berichten vanuit de Protestantse Kerk. Helaas hebben deze berichten weer aanpassingen van het beleid tot gevolg. In de overwegingen hebben we meegenomen dat we zo veel mogelijk het gemeentezijn en het elkaar ontmoeten in de eredienst in stand willen houden.

Tegelijk willen we gevolg geven aan de dringende oproep van de overheid en het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) om samenkomsten en erediensten niet meer na 17.00 uur te houden. Voor het dorp zal om de hiervoor genoemde reden de avonddienst worden verplaatst naar de middag om 15.00 uur.
De morgendiensten blijven ongewijzigd en op Hoge Hexel blijft de middagdienst in stand. Zondag 5 december zal in het dorp i.v.m. de viering van het Avondmaal en het meenemen van brood en wijn naar de zitplaats slechts één ingang geopend zijn.

Voor de doordeweekse activiteiten geldt dat deze niet meer na 17.00 uur kunnen worden gehouden. Voor zeer essentiële bijeenkomsten zal het Crio van geval tot geval beslissen. Vergaderingen van o.a. de kerkenraden zullen weer digitaal moeten plaats vinden. Ook het jeugdwerk en de catechese komen weer stil te liggen.
Wat de toekomst brengt weten we niet. Wel dat God deze in Zijn hand heeft. Daarom roepen we elkaar op om Zijn naam groot te maken in met name de eredienst.