Samen groeien
in geloof

Vanaf 4 september: Kindernevendienst in Hoge Hexel

Vanaf zondag 4 september beginnen we in Hoge Hexel met de kindernevendienst (KND) op dezelfde manier als in Wierden (Dorpskerk) gebruikelijk is. De KND is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. De kinderen mogen mee naar de kerkdienst (graag jas aanhouden). Na het gebed en voor de schriftlezing is er een kort kindermoment met een kinderlied. Daarna kunnen de kinderen met de leiding mee naar de KND in het Kulturhus. Voorafgaand aan de slotzang komen de kinderen weer terug in de dienst. We hopen veel kinderen te mogen begroeten om zo met elkaar een gezegende tijd te hebben.
Wilt u meer informatie? Bel dan met Jannine Olthof, 06-48415100.

Met vriendelijke groet,

de leiding van de kinderlevendienst Hoge Hexel