Samen groeien
in geloof

Hervormde Vrouwenvereniging Paloppo

Eén keer in de 14 dagen, van september tot april, komen we bij elkaar. We behandelen elk seizoen 10 Bijbelstudies.  Daarnaast hebben we een keer een spreker/spreekster, een quizavond en een kerst- en paasavond. De verenigingsavonden worden gehouden in de Dorpskerk in gebouw Hebron, we beginnen om 20.00 uur en we eindigen om 22.00 uur

De Bijbelstudies behandelen we vanuit het blad ”De Hervormde Vrouw”, dat ons wordt aangereikt door de Hervormde Vrouwenbond. De Bijbelstudies die we dit seizoen hopen te behandelen, gaan over de brieven van Paulus aan Timotheüs: 1 en 2 Timotheüs. De Bijbelstudies worden dit seizoen geschreven door ds. A C. de Kruijf uit Rijssen.

Verder  organiseren we samen met de werkgroep GZB/IZB de jaarlijkse verkoopdag en wordt er aan het eind van het seizoen door de leden een uitstapje georganiseerd.

We willen u van harte uitnodigen om onze avonden bij te wonen en te ervaren hoe fijn het is om als vrouwen van de gemeente met elkaar de bijbel te bestuderen.

Klik hier onder voor het jaarprogramma:

Jaarprogramma Paloppo ’19-’20 website (1)