Samen groeien
in geloof

Hervormde Vrouwenvereniging Paloppo

Eén keer in de 14 dagen, van september tot april, komen we bij elkaar. We behandelen elk seizoen 10 Bijbelstudies.  Daarnaast hebben we een keer een spreker/spreekster, een quizavond en een kerst- en paasavond. De verenigingsavonden worden gehouden in de Dorpskerk in gebouw Hebron, we beginnen om 20.00 uur en we eindigen om 22.00 uur

De Bijbelstudies behandelen we vanuit het blad ”De Hervormde Vrouw”, dat ons wordt aangereikt door de Hervormde Vrouwenbond. De Bijbelstudies die we dit seizoen hopen te behandelen, gaan over de brieven van Paulus aan Timotheüs: 1 en 2 Timotheüs. De Bijbelstudies worden dit seizoen geschreven door ds. A C. de Kruijf uit Rijssen.

Verder  organiseren we samen met de werkgroep GZB/IZB de jaarlijkse verkoopdag en wordt er aan het eind van het seizoen door de leden een uitstapje georganiseerd.

We willen u van harte uitnodigen om onze avonden bij te wonen en te ervaren hoe fijn het is om als vrouwen van de gemeente met elkaar de bijbel te bestuderen.

Klik hier onder voor het jaarprogramma:

en de volgende data voor onze vergaderingen op de dinsdagavonden om 20.00 uur in Hebron.

15 september 2020 Bijbelstudie 1 Zoeken naar zin
29 september 2020 Bijbelstudie 2 Echt genieten!
13 oktober 2020 Bijbelstudie 3 Even leven,eeuwig loven
27 oktober 2020 Bijbelstudie 4 Ik zie, ik zie….
10 november 2020 Voorbereiding verkoop
11 november 2020 Verkoopdag GZB/IZB
24 november 2020 Spreekster
8 december 2020 Kerstavond
5 januari 2021 Bijbelstudie 5 Samen sta je sterk
19 januari 2021 Bijbelstudie 6 Vrees God!
2 februari 2021 Bijbelstudie 7 Leve de Koning!
16 februari 2021 Bijbelstudie 8 Over een levende hond en een dode leeuw
2 maart 2021 Bijbelstudie 9 Aan het werk!
23 maart 2021 Bijbelstudie 10 Doelgericht leven (slotavond)
6 april Paasavond (laatste avond)