Samen groeien
in geloof

Hervormde Vrouwenvereniging Paloppo

Vrouwenvereniging Paloppo is opgericht in 1955, genoemd naar de eerste zendingsgemeente in
Indonesië.
De vereniging telt momenteel ongeveer 35 leden van alle leeftijden. We komen tijdens het seizoen
van september tot april één keer in de 2 weken bij elkaar.
We behandelen dan 10 Bijbelstudies, hebben daarnaast een kerst- en paasavond en we nodigen één keer een spreker(ster) uit.
De avonden worden gehouden in gebouw Hebron, naast de Dorpskerk, we beginnen om 20.00 uur
en we proberen om 22.00 uur af te sluiten.
De Bijbelstudies krijgen we aangeboden vanuit het blad “Vrouw tot Vrouw” van de Hervormde
Vrouwenbond.
Dit seizoen denken we samen na over de Psalmen.
De Bijbelstudies zijn gemaakt door Ds. A. van Zetten uit Bennekom.

Elk seizoen wordt er een gezellig uitstapje georganiseerd.
Een speciale werkgroep van onze vereniging organiseert samen met de werkgroep GZB/IZB jaarlijks een verkoop t.b.v. zendingsprojecten.

We willen u van harte uitnodigen om onze avonden te bezoeken en zelf te ervaren hoe fijn het is om
samen met andere vrouwen van de gemeente bezig te zijn met de Bijbel.
Kom gerust vrijblijvend een keer langs.

Data 2022-2023

27-09-2022Bijbelstudie  1Psalm    1Gelukkig rechtvaardig
29-09-2022Bondsdag                           9.45-12.30Basiliek in Veenendaal
11-10-2022Bijbelstudie  2Psalm    8Wat is een mens?
25-10-2022Bijbelstudie  3Psalm  43Een neergebogen ziel
08-11-2022Voorbereiding Verkoop
09-11-2022Verkoop
22-11-2022Bijbelstudie  4Psalm 139Waarom in Godsnaam haten?
06-12-2022Bijbelstudie  5Psalm   99Vergevende genade
20-12-2022Kerstavond
03-01-2023Bijbelstudie  6Psalm 105Israëls God schrijft geschiedenis
17-01-2023Bijbelstudie  7Psalm 131Gebedsworsteling
31-01-2023Spreker
14-02-2023Bijbelstudie  8Psalm 128Zegen als beloning?
28-02-2023Bijbelstudie  9Psalm   78Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven
14-03-2023Bijbelstudie 10Psalm 149Gods naam loven!
28-03-2023Paasavond