Samen groeien
in geloof

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” te Hoge Hexel

Historie:

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” te Hoge Hexel is opgericht op 28 februari 1957.
In de beginjaren telde de mannenvereniging ongeveer 30 leden.
De laatste jaren is het ledenaantal ongeveer 18 leden

Activiteiten:

De mannenvereniging houdt zich voornamelijk bezig met bijbelstudie.
In het 1e gedeelte van de avond wordt een bijbelgedeelte behandeld.
Een van de leden heeft hier over een inleiding gemaakt.
Na deze inleiding wordt dit bijbelgedeelte in algemene bespreking gegeven.
Hierna is er pauze. Na de pauze wordt een vrij onderwerp behandeld.
Een van de leden heeft dit voorbereid.
Dit kan bijvoorbeeld een artikel uit een tijdschrift zijn, of een studieboek.
Ook dit vrije onderwerp wordt in bespreking gegeven.
1 keer per jaar is er jaarvergadering.
Hierin wordt meestal door een predikant de inleiding verzorgd.
Ook de leden van de naburige mannenverenigingen van de streek Twente zijn dan uitgenodigd.
De mannenvereniging is aangesloten bij de Bond van Ned. Herv. Mannenvereniging op Gereformeerde Grondslag.

Deze geeft ook het maandblad “De Hervormde Vaan” uit, welke alle leden ontvangen.
Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom op onze verenigingsavonden.

Locatie en tijd:

“Het Kulturhus” Nieuwe Schoolweg 5, te Hoge Hexel.
Op dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Eens per 14 dagen.
Van oktober tot maart

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: