Samen groeien
in geloof

Vertrouwenspersonen

Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2a)

In onze gemeente is een team van zes vertrouwenspersonen werkzaam. Zij staan gemeenteleden bij die psychische en/ of emotionele problemen hebben. Bovendien helpen zij gemeenteleden hun klachten te verwoorden en verwerken, eventueel als aanvulling op professionele hulpverlening. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij: Rouwverwerking, huwelijks- of gezinsproblemen, verslaving, verwerking van trauma’s en depressiviteit.

Een vertrouwenspersoon oefent zijn/ haar taak alleen uit na de volgende procedure:
De wijkpredikant geeft aan de contactpersoon van het team door dat ondersteuning van een vertrouwenspersoon gewenst is en overlegt met haar wie hiervoor geschikt is. De vertrouwenspersonen hebben allen een cursus psychisch pastorale hulpverlening gevolgd en zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad.

Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Contactpersoon: Joke Schipper  tel. 807847

e mail: jokeschipper33@gmail.com


Kinder- en tienerpastoraat

Er zijn binnen onze gemeente drie vertrouwenspersonen speciaal voor kinderen en tieners. Zij helpen en begeleiden en tieners bij het verwoorden en verwerken van scheefgegroeide situaties. Dat kan zijn in heel verschillende situaties, bijvoorbeeld: pestgedrag, overlijden van een ouder, echtscheiding en/ of andere ingrijpende situaties.

De vertrouwenspersoon voor kinderen en tieners is:


Erna Harbers(tel: 576754) ernaberkhof@hotmail.com Mobiel: 06 25593941

zij hebben de cursus kinder- en tienerpastoraat gevolgd bij de stichting Chris.

contact persoon is: Erna Harbers (zie gegevens hierboven)

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik

Vertrouwenspersoon Hervormde Gemeente Wierden

Regelmatig hoor je er via de media over. Situaties waarin er sprake is van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Daar waar mensen zijn beschadigd door machtsmisbruik. Iedereen kent wel voorbeelden van misstanden die aan het licht zijn gekomen in de sportwereld, kinderopvang maar helaas ook in kerken. Het betreft met name situaties die te maken hebben met machtsongelijkheid zoals bij grensoverschrijdend gedrag van bijvoorbeeld kerkenraadsleden, hulpverleners of vrijwilligers.

Misstanden ontstaan vaak wanneer er sprake is van intensieve contacten of bij mensen die op dat moment niet sterk in het leven staan. We zijn er ons van bewust dat dit ook binnen onze kerkgemeenschap zou kunnen voorkomen. De kerkenraad heeft daarom besloten op zoek te gaan naar een externe vertrouwenspersoon.

We zijn blij dat we per 1 februari ook voor onze gemeente een vertrouwenspersoon hebben gevonden in de persoon van Mirna Veenema. Zij is huisarts in Nijverdal en woont in Wierden. Haar kunt u benaderen als u geconfronteerd bent met  ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Zij zal dan voor u open staan, een luisterend oor bieden en u adviseren welke stappen verder ondernomen kunnen worden. Zij heeft als huisarts geen enkele binding met onze gemeente en is dus volledig onafhankelijk. Uw contacten met mevrouw Veenema blijven uiteraard vertrouwelijk en worden niet met vertegenwoordigers van de hervormde gemeente gedeeld.

We hopen van harte dat er zich nooit dergelijke ernstige situaties zullen voordoen.

Voor het werk van de vertrouwenspersoon is een protocol opgesteld door de landelijke PKN. Dat is ook besproken in het triomoderamen van de drie PKN kerken in Wierden.

We zijn dankbaar dat we elkaar ook hier gevonden hebben. Mirna is al vertrouwenspersoon van de Gereformeerde kerk en de Hervormde Kapel

Mirna is opgegroeid in Wierden en heeft daarna ongeveer 15 jaar in Leiden en Nieuwegein gewoond. Daar heeft ze haar opleiding afgerond en gewerkt als huisarts. Sedert 2003 woont ze weer in Wierden. Samen met enkele collega’s heeft ze een eigen praktijk in Nijverdal: Huisartsenmaatschap Medisch Centrum Nijverdal.

Wanneer u contact met haar opneemt gebeurt dat via beveiligde mail en telefoon. U bent er dan zeker van dat u alleen met haar rechtstreeks in contact komt. Contact opnemen kan via mail: mirnaveenema@ezorg.nl of tel. na 18.00 uur: 06-28861988.