Samen groeien
in geloof

Viering Heilig Avondmaal.

Op zondag 19 juni staat de volgende avondmaalsviering gepland.  

Daar, hoewel op dit moment beperkt, het coronavirus nog steeds onder ons is, zal de viering grotendeels hetzelfde verlopen als op 27 maart jl. Dus aan de avondmaalstafel, waarop de wijn en druivensap (Hoge Hexel alleen wijn)in kleine bekertjes gereed staat en het brood op meerdere schalen. De ene schaal met brood en de gezamenlijke beker worden dus nog niet rondgedeeld.

Bovendien zullen in de Dorpskerk zowel in morgen- als avonddienst, net als op 27 maart, ouderlingen in de gangpaden zorg dragen voor een geordende gang naar de tafel. Eerst vanuit de voorste banken, dan naar achteren, en als laatste eventueel de galerijen. Naast het toezien op een geordende gang naar tafels geeft het de ouderlingen een beter zichtbare rol in hun verantwoordelijkheid om de heiligheid van het sacrament te bewaken, meer dan wanneer ze alleen als tafelwacht voor in de kerk zitten.

Viering Heilig Avondmaal de Holtinck.

Ook zal het Heilig Avondmaal worden bediend in de Holtinck. Ds. H.J. Donken, die deze zondag voorgaat in Hoge Hexel, zal deze viering leiden. We beginnen aansluitend op de morgendienst dienst om 11.30 uur. Bewoners van de Holtinck en zij die elders wonen, maar door lichamelijk ongemak of zwakheid de gewone viering in de kerk niet kunnen bijwonen, worden van harte uitgenodigd deel te nemen. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dit aangeven bij de wijkouderling, die dit vervoer voor u zal regelen. We wensen u een gezegende viering toe.

Wij wensen elkaar gezegende avondmaaldiensten toe.