Samen groeien
in geloof

Week van Gebed 16 – 22 januari 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

We beginnen de week met een oecumenische viering op zondagochtend 16 januari om 9.30 uur in de Hervormde kerk, Burgemeester J.C. van Den Bergplein 3, Wierden.

In verband met de coronamaatregelen is het aantal mensen dat fysiek aanwezig mag zijn bij deze dienst zeer beperkt en daarom willen we u uitnodigen om de dienst digitaal bij te wonen.

De dienst kan op twee manieren worden bekeken:

www.hervormdwierden.nl        Selecteren Dorpskerk

www.kerkdienstgemist.nl          Hervormde Kerk (Dorpskerk) Wierden

De dienst wordt live uitgezonden, en is nadien terug te zien.

De gebedssamenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en zijn digitaal te bekijken via www.hervormdwierden.nl selecteren Dorpskerk:

  • Maandag 17 januari vanuit de Gereformeerde kerk,
  • Dinsdag 18 januari vanuit de Hervormde Kapel
  • Woensdag 19 januari vanuit Ichtus VBG
  • Donderdag 20 januari vanuit de Hervormde kerk
  • Vrijdag 21 januari vanuit de pastorie van de RK kerk

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur