Samen groeien
in geloof

Week van gebed

Week van gebed voor eenheid 2024 in het teken van het grote gebod

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige
Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

In Wierden willen we deze week van gebed beginnen met een oecumenische viering op zondag 21 januari om 10.00 uur in de Hervormde Kapel, Dahliastraat 4, Wierden. Aan deze viering werkt diverse mensen uit de verschillende kerken mee en de praiseband van de Dorpskerk zal voor de muzikale noot zorgen. Er is tijdens deze viering ook kindernevendienst.
Na de viering is er gelegenheid om na te praten/te ontmoeten bij een kopje koffie/thee, voor de kinderen is er natuurlijk ranja. We hopen dat we met veel mensen samen kunnen vieren. Voel je/voelt u zich welkom!

De gebedssamenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties:

  • Maandag 22 januari in de Gereformeerde kerk, Spoorstraat 5, Wierden
  • Dinsdag 23 januari bij Ichtus VBG, Jacobsonstraat 8a, Wierden
  • Woensdag 24 januari in de Hervormde Dorpskerk/Hebron, Burgemeester J.C. van Den Bergplein 3, Wierden
  • Donderdag 25 januari in de Molukse kerk, Chris Soumokilstraat 71, Wierden
  • Vrijdag 26 januari in de pastorie van de RK kerk Stationsstraat 22, Wierden

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.