Samen groeien
in geloof

Werkgroep apostolaat

Wat doet deze commissie?

De missie van de commissie is

is gemeenteleden in beweging te brengen om mensen (meer) te betrekken bij het koninkrijk van God.

De visie van de commissie is

is dat het bestaansrecht van de kerk ligt in het gezonden zijn in de wereld. Alle gemeenteleden hebben de taak om op hun eigen plek uitdelers te zijn van wat ze gekregen hebben.

Dit realiseren we door:

Het missionair bewustzijn van individuele gemeenteleden te bevorderen
Als denktank te fungeren, een plek van expertise, een groep mensen die vooruit denkt over het missionair|
zijn van de gemeente en de gemeente daarin ook een spiegel voorhoudt.

Als dienstbare commissie een verbindende schakel te zijn tussen alle reeds aanwezig en nieuw te ontwikkelen
missionaire activiteiten.

Binnen deze commissie werken de volgende commissies en werkgroepen samen:

  • Werkgroep IZB/GZB: Zendingsopdracht van de hele gemeente
  • Thuisfrontcommissie: Zendingsondersteuning
  • Alpha werkgroepen: Youth Alpha en Alpha-cursus
  • Dabar-commissie: evangelisatie- en recreatiewerk
  • Gemeenteweekend commissie: Samen gemeente zijn op een ontspannen manien
  • Home team José Weijers