Samen groeien
in geloof

Werkgroep eredienst

Wat doet deze werkgroep?

De werkgroep eredienst is een werkgroep welke verantwoordelijk is voor alle erediensten en de stille week. Het gaat hierbij om de coördinatie, niet de daadwerkelijke organisatie van de dienst.
U kunt hierbij denken aan het maken van preekroosters en het benaderen van predikanten hiervoor,  indelen themadiensten en de informatievoorziening hiervan naar alle personen welke hier mee te maken hebben.

De werkgroep eredienst ressorteert direct onder de Kleine Kerkenraad. Onder de werkgroep eredienst vallen ook de muziekcommissie en het beamteam.

In deze werkgroep zitten de volgende personen: