Samen groeien
in geloof

Praiseband

De praiseband van Hervormd Wierden bestaat sinds 1995. De groep heeft op dit moment een samenstelling van 9 gemeenteleden die hun gaven en talenten inzetten. Daarnaast biedt de praiseband de ruimte aan andere gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten en mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.

De praiseband verleent medewerking aan een aantal diensten per jaar, zowel in Wierden als in Hoge Hexel. Ze gaan de gemeente voor in liederen uit Opwekking, Op Toonhoogte en Hemelhoog. Ook worden er nieuwe liederen geïntroduceerd in de gemeente. Daarnaast verlenen ze medewerking aan oecumenische diensten in de gemeente Wierden en kerkdiensten in verschillende kerken in de regio.

Wil je graag contact opnemen met de praiseband? Dan kun je een mail sturen aan of bellen met: