Samen groeien
in geloof

Wat doet deze commissie?

Wat doet deze commissie?

De commissie Eredienst is een commissie welke verantwoordelijk is voor alle erediensten en de stille week. Het gaat hierbij om de coördinatie, niet de daadwerkelijke organisatie van de dienst.
U kunt hierbij denken aan het maken van preekroosters en het benaderen van predikanten hiervoor,  indelen themadiensten en de informatievoorziening hiervan naar alle personen welke hier mee te maken hebben.

De commissie eredienst ressorteert direct onder de Algemene Kerkenraad. Onder de commissie eredienst vallen ook de muziekcommissie en het beamteam.

In deze commissie zitten de volgende personen:

  • Jan Wicher Wolfs,  (voorzitter, kerkenraadslid wijk 2)
  • Gerwin Ooms,  (kerkenraadslid wijk 1)
  • Ds. H.J. Donken
  • Ds. T.J. Smink
  • René Schipper (gemeentelid en preekvoorziener)
  • Hendrien ten Broeke (gemeentelid)