Samen groeien
in geloof

Werkgroep jeugd

Welkom bij de Werkgroep Jeugd!

Ben je ergens tussen de 0 en 20 jaar of ben je ouder/verzorger van een kind of jongere: op deze pagina vind je informatie over het jeugdwerk van onze gemeente. Kijk gerust rond!  

Relationeel jeugdwerk 
De missie van de Werkgroep Jeugd is relationeel jeugdwerk, waarin de jongeren en de andere gemeenteleden elkaar leren kennen en waarin voorwaarden worden gecreëerd waarbinnen de jongeren de Here Jezus kunnen leren kennen als hun Heer en Verlosser.  

Samen Jong 
De visie van de Werkgroep Jeugd is gebaseerd op de zes principes van Samen Jong: we willen prioriteit geven aan jonge generaties, Jezus’ boodschap centraal stellen, hart hebben voor de jongeren, jongeren verantwoordelijkheden geven, een warme gemeenschap vormen (intergenerationeel) en beste buren zijn.  

Visie, overzicht en afstemming 
De taak van de werkgroep is zorg dragen voor het goede verloop van alle jeugdwerkactiviteiten en voor het overzicht, signaleren, coördineren en het onderling afstemmen van alle jeugdactiviteiten die in de Dorpskerk en Hoge Hexel door en voor de jeugd worden gedaan. Daarbij houdt zij steeds alle activiteiten tegen het licht van missie, visie en speerpunten. De eindverantwoordelijkheid van het jeugdwerk ligt bij de kleine kerkenraad.  

Speerpunten 2023-2024 
Voor het komende jaar heeft de werkgroep, naast het draaiende houden van de waardevolle bestaande activiteiten, de volgende speerpunten geformuleerd: 

 • Jongeren (meer) verantwoordelijkheid geven 
 • Jongeren laten meedenken over de kerkdiensten 
 • Werken aan een warme gemeenschap  
 • Aandacht voor toerusting en geloofsopvoeding 

Bezetting 
Op dit moment heb jij de kans om deel te nemen in de Werkgroep Jeugd:)! Elk lid van de werkgroep heeft 1 speerpunt onder zijn/haar hoede. Er zijn mensen nodig! 

 • Voorzitter: vacant 
 • Speerpunt 1: jeugd verantwoordelijkheid: vacant 
 • Speerpunt 2: kerkdiensten: vacant 
 • Speerpunt 3: warme gemeenschap: vacant 
 • Speerpunt 4: toerusting en geloofsopvoeding: Tirza van Laar 
 • Jeugdouderling/KKR lid: Jeroen ten Broeke  
 • Penningmeester: Daan Kreijkes

Ideeën? Visie? Opmerkingen? Roeping? Enthousiast? Neem contact met ons op!