Samen groeien
in geloof

Werkgroep jeugd

Over de werkgroep jeugd

De werkgroep jeugd is het overkoepelend orgaan, dat over al het jeugdwerk in de gemeente gaat, het financieel aanstuurt, en is hierover aan de Algemene Kerkenraad verantwoording verschuldigd.

Daarnaast houdt zij zich bezig met het werven, begeleiden en toerusten van vrijwilligers in de diverse jeugdwerkonderdelen zodat de jeugd zich kan ontwikkelen binnen de gemeente.

Naast het bevorderen van de relatie van de actieve jongeren en de eigen gemeente heeft de Jeugdcommissie ook het doel zich in te zetten om de randkerkelijke jeugd en de niet actieve jongeren van onze gemeente te benaderen.

Sinds enkele jaren organiseert de werkgroep jeugd jaarlijks enkele avonden voor ouders rondom het thema geloofsopvoeding.

Organisatie

De werkgroep jeugd kent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)  en daarnaast een aantal JC leden met een bepaalde taak of specialisme. Sinds begin 2012 is de interne organisatie gewijzigd en is de focus verschoven van leeftijdscategorieën naar jeugdwerkonderdelen.  Het aantal contactpersonen voor de jeugd is uitgebreid, vier personen onderhouden nu contact met verschillende jeugdwerkonderdelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor alles wat er zich voor doet over en weer.

De vergaderingen van de WJ hebben een roulerend voorzitterschap,

De WJ leden  zijn:

Henriët Brink| Secretaris
Jeroen ten Broeke | Jeugdouderling, kleine kerkenraad
Joke Huisken | Oppas, kindernevendienst en kinderclub
Jiska Jonas | VBC, geloofsopvoeding
Daan Kreijkes | Penningsmeester, jeugdclubs
Tirza van Laar | Voorzitter
Ryan Nijzink  | Catechese
Jeugdouderlingen sluiten beurtelings aan

Vacatures

Wil je meer informatie over een van de vacante functies binnen de werkgroep jeugd? Of wil je ervaren wat de werkgroep jeugd doet, om te zien of het wat voor je is? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op.

contactpersoon: