Samen groeien
in geloof

Catechisatie

Catechisatie is geloofsonderwijs. Dit helpt je bij het leven als christen in deze wereld. Hierbij geven we ruim aandacht aan het lezen en begrijpen van de Bijbel. Ook behandelen we hoe we gemeente zijn, hoe we kerkdiensten houden en wat we belijden. We proberen hierbij het gesprek met elkaar aan te gaan en vragen catechisanten om actief mee te doen.
Catechisatie bevindt zich tussen de eventuele doop en het openbaar belijdenis-doen. Bij de doop hebben ouders/verzorgers beloofd hun kind te onderwijzen in de christelijke leer en hem/haar ook door anderen te laten onderwijzen wat bijvoorbeeld door catechisatie gebeurt. Predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteleden willen als catecheten graag tijd, geloofs-kennis en ervaring investeren in de tieners en jongeren. Catechisatie bereidt jongeren voor op het zelf doen van openbare belijdenis van het geloof in een speciale belijdenisdienst. Met belijdenis doen zeg je dat je het eens bent met wat God in de Bijbel zegt en kom je uit voor de persoonlijke relatie met God. Je belijdt hierbij Jezus als Redder aan te nemen, vervuld te willen zijn met de Heilige Geest en hierdoor mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus hier op aarde.

Binnen onze gemeente volgen jaarlijks circa 200 tieners en jongeren catechisatie.

Hierbij onderscheiden we de volgende groepen:

  • Basiscatechisatie (10 + 11 jaar)
  • Tienercatechisatie (mentorcatechese)
    • Onderbouw 12 t/m 14 jaar
    • Bovenbouw 15 t/m 17 jaar
  • Catechisatie voor 18 jaar en ouder
  • Belijdeniscatechisatie

De catechisatielessen bieden we voor 12 jaar en ouder aan in de periode van september tot maart. Voor de basiscatechese is dat van januari tot maart.

Voor vragen over catechisatie in onze gemeente kun je contact opnemen met Ryan Nijzink (coördinator catecheseteam).