Samen groeien
in geloof

Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst is er in zowel de Dorpskerk als op Hoge Hexel een Kindermoment. Tijdens dit Kindermoment wordt aan de kinderen en de gemeente kort uitgelegd waar het tijdens de Kindernevendienst over gaat. Na het lied van het Kindermoment kunnen de kinderen van groep 1 t/m 6 naar de Kindernevendienst gaan. Zowel in de Dorpskerk als op Hoge Hexel worden zij in de hal opgevangen door de leiding.

Elke zondagmorgen is er Kindernevendienst met uitzondering van bijzondere diensten zoals, feestdagen, scholendienst, VBC dienst en gezinsdienst enz.

Tijdens de Kindernevendienst wordt er een bijbelverhaal verteld, gezongen en een passende verwerking gemaakt. Voor de hogere groepen kan dit  ook bestaan  uit een spel. We werken met de methode Vertel het maar.

Er is Kindernevendienst voor kinderen uit de groepen 1/2, 3/4 en 5/6. Aan het eind van het schooljaar gaat groep 5/6 een dagje uit en neemt tijdens de  zondagse dienst groep 6 afscheid.

In het kerkblad vindt u elke week het actuele nieuws.

Bestuur

José Koppelman: voorzitter (06-15177679)
Marèll Waalderink: secretaris
Andrea Bosboom: penningmeester
Jannine Olthof: coördinator Hoge Hexel
Janine Tempert: algemeen lid

Mailadres: kindernevendienst@hervormdwierden.nl