Samen groeien
in geloof

Vertrouwens personen

Kinder- en tienerpastoraat

Er zijn binnen onze gemeente drie vertrouwenspersonen speciaal voor kinderen en tieners. Zij helpen en begeleiden en tieners bij het verwoorden en verwerken van scheefgegroeide situaties. Dat kan zijn in heel verschillende situaties, bijvoorbeeld: pestgedrag, overlijden van een ouder, echtscheiding en/ of andere ingrijpende situaties.

De vertrouwenspersonen voor kinderen en tieners zijn:

Erna Harbers(tel: 576754) ernaberkhof@hotmail.com

zij hebben de cursus kinder- en tienerpastoraat gevolgd bij de stichting Chris.

contact persoon is:

 

  • Erna Harbers (Contact persoon kinder en tiener pastoraat)