Samen groeien
in geloof

Werkgroep media

De werkgroep media is verantwoordelijk voor het uitzenden van de diensten met beeld en geluid alsmede het onderhoud van de daarvoor nodige apparatuur.

De commissie bestaat uit:

  • De kosters van de twee kerken
  • Vier technische mensen
  • Een kerkrentmeester
  • Een contact persoon van het beamteam
  • Een contact persoon van het filmteam