Samen groeien
in geloof

Bezoekcommissie

Als bezoekcommissie hebben we als missie “Oog voor elkaar, oog voor Hem”.

De bezoekdames en -heren van de bezoekcommissie leven mee met de mensen in hun wijk op
momenten van vreugde, verdriet, ziekte of eenzaamheid. Dit doen ze door het sturen van een
kaart of het brengen van een bezoekje.

Iedere bezoekdame of -heer maakt deel uit van een wijkteam. Daarnaast bestaat een wijkteam
uit een ouderling, diaken en jeugdouderling.  Binnen dit team is er regelmatig contact en
overleg. Op deze manier willen we als kerk meeleven met elkaar en verbondenheid ervaren.
De mensen in de tehuizen worden hierbij niet vergeten.

De wijkteams organiseren regelmatig een avond voor de mensen in hun wijk om elkaar te leren
kennen, betrokken te zijn bij elkaar en het geloof te delen.

De bezoekcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep Pastoraat. Naast
de bezoekdames en -heren heeft de bezoekcommissie een eigen bestuur. Het bestuur bestaat
uit een voorzitter, secretaris en een aantal leden, waarbij de diaconie een afvaardiging heeft.

Jaarlijks organiseert zij voor de ouderen van de gemeente een aantal activiteiten waaronder
een vakantieweek, een ouderendag en een Paasmiddag. De voorzitter van de
bezoekcommissie neemt deel aan het overleg van de werkgroep pastoraat.

Heeft u een vraag, behoefte aan contact of een luisterend oor? Neem gerust contact met ons
op.

De samenstelling van het bestuur is:

Dianne Ooms (voorzitter)
dianne.oomsmeijer@outlook.com telefoon: 06-27131079
Vacant (secretaris)
Miranda Bartels (algemeen lid)
Herna Krommendijk (algemeen lid)
Ida Hopster (algemeen lid)
Mark Timmerman (afvaardiging diaconie)