Samen groeien
in geloof

Dovenpastoraat

Het dovenpastoraat is in onze gemeente een onderdeel van de werkgroep pastoraat.

De taken van de contactpersoon voor het dovenpastoraat zijn:

  • Contactpersoon binnen de Hervormde gemeente in Wierden voor inlichtingen over
    dovenpastoraat en het bijwonen van dovendiensten.
  • Heeft contact met de kerkenraad via de werkgroep pastoraat.
  • Is naast contactpersoon ook lid van het IC (Interkerkelijk Dovenpastoraat).
    • Vanuit IC is er een werkgroep voor de dovenkerkdiensten in Almelo.

Voor meer informatie zie

Contactpersoon dovenpastoraat: