Samen groeien
in geloof

Werkgroep toerusting

Wat doet deze commissie

Wat doen wij en waarom?

De werkgroep toerusting is een ondersteunend en uitvoerend orgaan direct onder de Algemene Kerkenraad. In het seizoen 2009-2010 zijn we van start gegaan.

Wat willen we bereiken?
De doelstelling van de commissie is:
• Het bevorderen van de geloofsgroei van gemeenteleden (verdieping en verbreding)
• Het toerusten van de gemeente (kennis en vaardigheden)
• Onderling pastoraat, diaconaat en apostolaat in ‘groeikernen’ (groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid)

Zaaien, groeien en vrucht dragen
Toerusting & Geloofsgroei zijn nauw met elkaar verbonden. De Bijbel geeft ons vele gelijkenissen van zaaien, groeien, vrucht dragen. Het begint bij de Zaaier. Om te gaan groeien in geloof dient allereerst het zaad van het evangelie bij ons te ontkiemen. Vervolgens vindt de groei plaats. En als het goed is gaan we vrucht dragen. Vruchten van de Geest. Maar we kunnen alleen groeien als we stevig geworteld zijn in goede grond. Toegerust door Woord en Geest. We dienen te groeien in de lengte, diepte en in de breedte. Dan is ons geloof gezond. Samen vormen we een huis van levende stenen, met als onwrikbaar fundament Jezus Christus.

We kunnen niet zonder elkaar. Samen worden we gebouwd in het geloof. Dan krijgt het geloof ook handen en voeten in de praktijk. In onze contacten met onze naaste. Wel toegerust groeien en vermenigvuldigen. Verbonden als ranken aan de ware Wijnstok. Dat is niet alleen ons ideaal als commissie. Dat is de roeping voor iedereen die in Jezus gelooft en verlangt naar werkelijk gemeente zijn!

Contact
Hebt u een tip, een suggestie of wilt u iets kwijt, laat het ons weten!
Hieronder ziet u de contact adressen.