Samen groeien
in geloof

Bijbelkringen

In onze gemeente zijn meerder bijbel en gesprekskringen actief waar gemeenteleden met elkaar zich willen verdiepen in Gods Woord.

Elke wijk heeft eigen Bijbelkringen die hieronder per wijk worden vermeld. Bij elke kring staan gegevens van een contactpersoon waar u informatie kunt inwinnen over de betreffende kring.

Wijk 2

Bijbelkring oost komt elke maand bij elkaar in gebouw Hebron.
Contact persoon: Dhr J. Meijer (Jan) tel: 0546-576718
E-mail: meijerdegoeijen@hetnet.nl

Bijbelkring grote maat
Komt een keer in de 6 weken bij elkaar op dinsdag
Contact persoon:
Fam Smit,
Larixlaan 16,
0546-625015
Mail: arjan_smit@msn.com

Bijbelkring Grote Maat 2 komt 1 x per maand bij elkaar bij de leden thuis.
contactpersoon: Leen en Berthilde Nijzink
telefoonnr: 0546-574144

Bijbelkring de Weuste/Hooilanden komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis.

Contactpersonen: Jolanda Hoff , 0546-575908,  jolanda.hoff@kpnmail.nl
                                 Anja Smelt,  0546-577903,    herwinanja@lijbrandt.nl
Bijbelstudiekring Hooiland
niet alleen voor leden uit de wijk Hooilanden, iedereen is welkom!de kring komt 1 x per maand bij elkaar ( van september t/m april), bij een van de leden thuis.Er wordt altijd een inleider/ gastspreker uitgenodigd op de kringavonden. contactpersoon: Anja Kleinjan tel: 0546-571025
Groeikern Zuidbroek.
Komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis.

Contactpersoon:

Marjolein Post

Adres: Waterkering 15
Telefoonnummer:
0546579921

Bijbelkring de Stouwe/Hooilanden komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis

De bijbelgesprekskring komt gedurende het jaar zo’n 10 x bij elkaar en meestal op een vaste avond.

We hanteren volgende visie.
Jezus sprak op verschillende niveaus met mensen. Hij had tijd voor persoonlijke contacten en het persoonlijke gebed tot Zijn Hemelse Vader. Opvallend is, dat Jezus het grootste gedeelte van de tijd investeerde in een kleine groep: zijn 12 discipelen. Het was in deze kleine kring, dat Hij onderricht gaf en zij vragen konden stellen. Hij ondervond vriendschap en vormde zijn discipelen tot navolgers van Hem.

Als gelovigen kennen we het persoonlijk geloofsgesprek en het persoonlijk gebed. Er zijn de massale kerkdiensten. En dan is er de kleine groep, die zijn vorm vindt in een bijbelgesprekskring. Het is geen hobby voor liefhebbers, maar een waardevolle aanvulling op de andere vormen, waarin wij ons geloof beleven.

De bijbelgesprekskring heeft drie doelen
1. groeien in gemeenschap.
Bijvoorbeeld door het geloofsgesprek rondom de bijbel en door de onderlinge band, die met elkaar groeit als sociaal gebeuren. We leven met elkaar mee. Zo vormen we een hechte gemeenschap.
2. Groeien in geloof.
De bijbelgesprekskring helpt om de navolging van Jezus concreter in te vullen. Het gesprek met de anderen hierover kan stimuleren om een meer toegewijd discipel te zijn. Zo groeien we in ons geloof.
3. Groeien in getuigenis.
Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Het is ook makkelijk om vrienden of kennissen in een kleine ongedwongen groep uit te nodigen om mee te komen praten.

Kortom, het is meer dan een studiebijeenkomst. Het gaat om de opbouw van onderlinge (geloofs)gemeenschap. Daarbij speelt het bezinningsmoment een belangrijke rol, maar er is meer: het gebed voor elkaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten.

Van harte welkom

Contactpersoon: J. Jonas (Jurrie)
Tel:0546-576474
E-mail: jjonas1959@kpnmail.nl

Huiskringen

In wijk 2  zijn ook meerdere huiskringen actief maar dit zijn vaak spontane initiatieven van gemeente leden die bij elkaar komen om bijbelstudie te doen maar deze zijn niet allen gelokaliseerd. Voor info hierover kunt u het best bij de wijk-ouderling of predikant terecht.

Wijk 1

Bijbelkring Hebron komt elke 2 e dinsdag van de maand bij elkaar in gebouw Hebron.
Contactpersoon: Dhr H. van Burken(Hans)
Tel: 0546-579971
E-mail: vanburkenh@gmail.com

Kring Meijerinkshoek komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis en bestaat uit jonge gezinnen

Contact persoon: Lianne Morsink
Tel: 573569
mobiel:  06-220117044
E-mail:  liannemorsink@outlook.com

Kring Westerveen komt elke maand bij elkaar bij de leden thuis.
Contact persoon: B. Jansen-Eupe (Bertus)
Tel: 572467
E- mail: janseneupe6@gmail.com

Bijbelkring “Jonge Luu”,
Hoge HexelJongeren tussen de 21-30 jaar, die 1 x per 4/5 weken bij elkaar komen, op zondagavond, bij GertJan en Anneke Voortman thuis.Thema’s die besproken worden, zijn door de jongeren zelf aangdragen.
contactpersonen: GertJan en Anneke VoortmanLoomsweg 2, Hoge Hexeltel: 0546-697218 of 06-14144239mail: bgj66voortman@gmail.com

Kring Hoge Hexel
komt maandelijks ( van sept. t/m april) bij elkaar op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur in het Kulturhus
contacpersoon: familie Venebrugge
tel: 0546-697898