Samen groeien
in geloof

Doop Catechese

Doopcatechese is voor ouders die gezinsuitbreiding verwachten. Het doel van deze doopcatechese is dat je, als christelijke ouders, je bewust wordt van de actualiteit en waarde van de Heilige Doop bij de opvoeding van onze kinderen. Temeer daar wij in een wereld leven die steeds meer losraakt van God.

 

Wat kun je verwachten?

In totaal zijn wij drie avonden met elkaar in gesprek. Drie bijeenkomsten waarin wij nadenken over de blijvende waarde van het sacrament van de Heilige Doop. De doop als zegel van Gods genadeverbond met ons en onze kinderen.

 

De eerste avond staan we stil bij de geschiedenis van de Doop. Vanuit het Oude Testament (besnijdenis) trekken wij lijnen naar het Nieuwe Testament. Wij kijken naar het gebruik van de doop vanuit de kerkgeschiedenis en staan stil bij de kinder- en volwassendoop. De tweede avond behandelen wij het doopformulier. Wat staat er precies en wat betekent het? De derde avond wordt ingevuld met geloofsopvoeding. Hoe denken we over onze eigen doop? Hoe beantwoorden we de vraag van een kind: “Waarom ben ik gedoopt?”