Samen groeien
in geloof

Gebedskringen

Beste gemeenteleden,

Wekelijks op dinsdagavond om 19.00 uur is een gebedskring actief in Hebron, Dorpskerk.

Hier wordt door enkele leden van de gemeente samen gebeden en gedankt voor o.a. zieken, rouwdragenden, onze kerkelijke gemeente, de overheid, wereldgebeuren etc.

Op zondag wordt voorbede gedaan in de erediensten. Hierbij wordt alleen genoemd wat is aangevraagd via een ouderling, predikant en kerkelijk werker.

Nu is er voor u en jou een nieuwe mogelijkheid om bid en dankpunten in te leveren.

In de Dorpskerk, in Hebron en in de kerk van Hoge Hexel hangen op verschillende plekken Bid en Dank kistjes. (met dank aan Jan Heuver en Jose Weijers, zijn deze kistjes gemaakt)

De kistjes zijn gemaakt om gebed- en dankbriefjes in te doen. We mogen met en voor elkaar bidden en danken in de gemeente.

Dit komt ook tot uiting in de wekelijkse gebedskring op woensdagavond. Maar wat is het mooi als de kring kan bidden en danken gericht voor wat er in de gemeente leeft of aangereikt wordt door mensen en kinderen van de gemeente.

De briefjes mogen anoniem of met naam in de kistjes gedaan worden. Deze worden wekelijks verzameld en meegenomen tijdens de gebedskring. Wat vanuit de briefjes wordt aangereikt wordt vertrouwelijk mee omgegaan en valt onder de geheimhoudingsregels van de kerk.

We hopen dat u en jij veel gebruik zult maken van deze gebedskistjes.

Mede bidders van harte welkom op de dinsdagavonden.

Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 1 Tessalonicenzen 5:17 en 18

Voor info neem contact op met: