Samen groeien
in geloof

Leerhuis

Nooit te oud/te jong om te leren

Leerhuis

Leren is in de joodse en christelijke traditie altijd belangrijk geweest. De Bijbelse betekenis van leren heeft te maken met hoofd, hart en handen, iets wat je hele leven als christen doorgaat. Het leerelement is sterk aanwezig in de zondagse leerdienst. Catechisatie werd vroeger ook wel ‘het leren’ genoemd.

 

Wat doen we in het Leerhuis?

In het Leerhuis gaat het om toerusting en geloofsgroei van jonge en oude(re) gemeenteleden. Door middel van trainingen, workshoplezingen zoeken we verdieping in een Bijbels-actueel thema.