Samen groeien
in geloof

Wie zijn wij

Wij staan voor:

Wij zijn een hervormde gemeente in het mooie Twentse land, gehoorzaam aan de Bijbel en verbonden met de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Komend uit de Reformatie weten wij ons van harte verbonden met de gereformeerde traditie, die in het bijzonder wordt verwoord in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Geneve en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels.  Zó willen wij kerk zijn.

Cijfers:

Onze gemeente telt per 1 januari 2019 in totaal 3342 leden. Dit zijn belijdende leden, doopleden en geboorteleden & gastleden. Er staat één kerkgebouw in Wierden en één in Hoge Hexel. Er zijn twee predikanten aan onze gemeente verbonden

Soort gemeente:

De hervormde gemeente Wierden is een brede gemeente, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente staat bewust in de gereformeerde traditie, maar bevat meerdere stromingen waarvoor bewust ruimte wordt gemaakt.
In de eredienst staat het Woord van God centraal. In alle diensten wordt de helft van de liederen uit de berijming van 1773 gezongen. De overige komen uit andere bundels. Zij mogen het gereformeerd christelijk belijden niet weerspreken. In dit alles proberen we een eenheid te zoeken en te bewaren en werken de twee wijkgemeentes samen.

Wat wij doen:

Naast de wekelijkse erediensten (vijf diensten in de twee kerkgebouwen) worden tal van activiteiten georganiseerd. Er zijn allerlei bijeenkomsten om het gemeente-zijn te bevorderen en ook door de week met het Woord van God bezig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn Bijbel- en leeskringen, jeugdwerk, gemeentedagen en veel meer, kijk maar eens op onze website. Bekijk dan ook de foto’s van de diverse activiteiten. Wij geven om jongeren. Om hen zoveel mogelijk bij de gemeente te betrekken, zijn er jeugdouderlingen en is er een jeugdcommissie. Daarin worden initiatieven genomen om jongeren bij de gemeente te blijven betrekken.

Kortom:

De Hervormde gemeente Wierden: een brede, betrokken gemeente waar Gods woord centraal staat.