Samen groeien
in geloof

Wie zijn wij

Wij staan voor:

Wij zijn een hervormde gemeente in het mooie Twentse land, gehoorzaam aan de Bijbel en verbonden met de geloofsbelijdenis, zó willen wij kerk zijn.

Cijfers:

Onze gemeente telt per 1 januari 2013 in totaal 3671 leden, te weten 1925 belijdende leden, 1413 doopleden en 333 overige leden (geboorteleden & gastleden). Er staat één kerkgebouw in Wierden en één in Hoge Hexel. Er zijn twee predikanten aan onze gemeente verbonden

Soort gemeente:

De hervormde gemeente Wierden is een brede gemeente, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente staat bewust in de gereformeerde traditie, maar bevat meerdere stromingen waarvoor bewust ruimte wordt gemaakt.
In de eredienst staat het Woord van God centraal en hebben de Psalmen als liederen uit de Bijbel voorrang. Deze worden gezongen uit verschillende berijmingen. Daarnaast is in een aantal diensten ruimte voor gezangen en worden er bijzondere diensten gehouden waar uit de liederenbundel `Op toonhoogte’ kan worden gezongen. Voor wie dat wil is er de mogelijkheid twee diensten te bezoeken met een klassieke liturgie. In dit alles proberen we een eenheid te zoeken en te bewaren en werken de twee wijkgemeentes samen.

Wat wij doen:

Naast de wekelijkse erediensten (zes diensten in de twee kerkgebouwen) worden tal van activiteiten georganiseerd. Er zijn allerlei bijeenkomsten om het gemeente-zijn te bevorderen en ook door de week met het Woord van God bezig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn Bijbel- en leeskringen, jeugdwerk, gemeentedagen en veel meer, kijk maar eens op onze website. Bekijk dan ook de foto’s van de diverse activiteiten. Wij geven om jongeren. Om hen zoveel mogelijk bij de gemeente te betrekken, zijn er jeugdouderlingen en is er een jeugdcommissie. Daarin worden initiatieven genomen om jongeren bij de gemeente te blijven betrekken.

Kortom:

De Hervormde gemeente Wierden: een brede, betrokken gemeente waar Gods woord centraal staat.