Samen groeien
in geloof

Sectie 2B Leen Nijzink

 • Dhr. L.J. Nijzink (Leen) (Ouderling)

  Akeleistraat, Alsemhof, Anijsstraat, Anjelierstraat, Dillelaan, Kamillelaan, Kruizemunthof, Laurierhof, Marjoleinlaan
  Appelhofstraat, Appelhofdwarsstraat, Burg JC van den Bergplein, Hof van Buuren, Kervellaan, Lavendelhof, Tichelgaarde, Valeriaanstraat, Venkellaan, Wijnruitstraat

 • Dhr. E.M. Schipper (Bertus) (Diaken)

 • Lourens Wolters (Jeugdouderling wijk 2)

  Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen:
  Bertran de Boer, Leen Nijzink, Erik Jan Harbers, Jos Hekman, Evert Maat, Jan van der Heide

 • Dhr. L. Wessels (Lammert) (Bezoekheer)

  • 0546 574813 / 0615085804

  Bezoekheer voor:
  Akeleistraat, Alsemhof, Anijsstraat, Anjelierstraat, Dillelaan, Kamillelaan, Kruizemunthof, Laurierhof, Marjoleinlaan

 • Mw. G. Timmerman (Gerrie) (Bezoekdame)

  • 0546 571265

  Bezoekdame voor:
  Appelhofstraat, Appelhofdwarsstraat, Burg JC van den Bergplein, Hof van Buuren, Kervellaan, Lavendelhof, Tichelgaarde, Valeriaanstraat, Venkellaan, Wijnruitstraat