Samen groeien
in geloof

Sectie 2B Leen Nijzink

 • Dhr. L.J. Nijzink (Leen) (Ouderling)

  Akeleistraat, Alsemhof, Anijsstraat, Anjelierstraat, Dillelaan, Kamillelaan, Kruizemunthof, Laurierhof, Marjoleinlaan
  Appelhofstraat, Appelhofdwarsstraat, Burg JC van den Bergplein, Hof van Buuren, Kervellaan, Lavendelhof, Tichelgaarde, Valeriaanstraat, Venkellaan, Wijnruitstraat

 • J. Plug (Johannes) (Diaken)

  ·

 • Jeroen Coes (Jeugdouderling wijk 2)

  Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen:
  Bertran de Boer, Leen Nijzink, Erik Jan Harbers, André Prins, Evert Maat, Jan van der Heide

 • Dhr. L. Wessels (Lammert) (Bezoekheer)

  • 0546 574813 / 0615085804

  Bezoekheer voor:
  Akeleistraat, Alsemhof, Anijsstraat, Anjelierstraat, Dillelaan, Kamillelaan, Kruizemunthof, Laurierhof, Marjoleinlaan

 • Mw H.G. Heuver (Ria) (Bezoekdame)

  • 0546 575712 / 06 51309214

  Bezoekdame voor:
  Appelhofstraat, Appelhofdwarsstraat, Burg JC van den Bergplein, Hof van Buuren, Tichelgaarde.