Samen groeien
in geloof

Sectie 2I Vacant

  • Ouderling vacant 2I

    Aadorpsweg, Korianderhof, Melissehof, Rozemarijnsingel, Tijmstraat

  • Mevr. H. Huisken (Henriët) (Contactpersoon 2I - Bezoekdame)

  • Dhr. J. Plug (Johannes) (Diaken)

  • Dhr. J. Coes (Jeroen) (Ouderling Jeugd)

    Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen
    Leen Nijzink, Erik Jan Harbers, André Prins, Gert Weijers, Jan van der Heide