Samen groeien
in geloof

Sectie 1C Robert Smelt

 • Dhr A.W.J. Smelt (Ouderling) • Dhr P.G.H. Hoff (Paul) (Diaken)


 • Cor Tempert (Jeugdouderling wijk1)

  Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen:
  Robert Smelt, Tjerk Boorsma, Tony Ebrecht, Ernst-Jan Companje, Roel Koster, Gerard Kippers, Henri Bremmer

 • Mw. J. Hopman (Jessica) (Bezoekdame)

  Bezoekdame voor:
  1e Esweg (tussen Kruissteenweg en Jalinkstraat)
  Aanslagdwarsstraat, Aanslagstraat, Emmastraat, Jacobsonstraat (vanaf Jalinkstr. tot Nijverdalsestr.), Jalinkstraat (vanaf 1e Esweg tot Weth. Van Buurenstr.), Nijverdalsestraat (even nummers van de Marke tot spoor), Nijverdalsestraat (oneven, van Jacobsonstraat tot spoor), Zuidparallelweg