Samen groeien
in geloof

Sectie 1G Gerrit Kippers

 • Dhr. G.W. Kippers (Gerrit) (Ouderling)

  Botterhof, De Klomphof, Erve Kielweg, Landmanstraat, Marktstraat (even, vanaf Weth. van.Buurenstr. tot Schoolstraat), de Holtinck

  tijdelijk:
  Kippershoekweg, Kloosterhoeksweg, Ypeloschoolweg, Ypeloweg
  Enterweg, 1e Nieuwstadsweg, 2e Nieuwstadsweg, Rijssensestraat (buiten bebouwde kom)

 • Dhr. G. Krommendijk (Gerrit) (Diaken)

 • Dhr. B. Hommers (Barry) (Ouderling Jeugd)

  Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen:
  Karel van Grootheest, Gerrit Kippers, Rik Jaspers Faijer, Pim de Hoop, Henk Olthof

 • Mw. D. Weijers (Dini) (Bezoekdame)

  Bezoekdame voor:
  De Klomphof, Erve Kielweg, Landmanstraat, Markstraat (even, vanaf Weth. van Buurenstr. tot Schoolstraat)

 • Anja KleinJan (Bezoekdame)

  bezoekdame voor
  De Botterhof

 • Mw. R. Heuver (Riek) (Bezoekdame)

  Bezoekdame voor:
  de Holtinck