Samen groeien
in geloof

Sectie 1M Peter van Houdt

 • Dhr. P. van Houdt (Peter) (Ouderling)

  Ouderling voor:
  Marktstraat (Stationsstr t/m Nijverdalsestr.)
  Nijverdalsestr. (tot Schoolstr.)
  Oude Zwolsestraat, Spoorstraat, Vossenbeldsstraat
  De Marke, Bongerd, Kerkstraat

 • Dhr. A. Olthof (Albert) (Diaken)

 • Dhr. C. Tempert (Cor) (Ouderling Jeugd)

  Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen:
  Robert Smelt, Tjerk Boorsma, Tony Ebrecht, Ernst-Jan Companje, Peter van Houdt, Gerard Kippers, Henk Veneman

 • Mw. N. Mensink (Nettie) (Bezoekdame)

  Bezoekdame voor:
  De Marke, Bongerd, Kerkstraat

 • Mw A. Klein Horsman (Adry) (Bezoekdame)

  Bezoekdame voor:,
  Marktstraat (Stationsstr t/m Nijverdalsestr.)
  Nijverdalsestr. (tot Schoolstr.)
  Oude Zwolsestraat, Spoorstraat, Vossenbeldsstraat