Samen groeien
in geloof

Sectie 1M Roel Koster

 • Dhr. R. Koster (Roel) (Ouderling)

  De Marke, Bongerd, Kerkstraat
  Marktstraat (Stationsstr t/m Nijverdalsestr.)
  Nijverdalsestr. (tot Schoolstr.)
  Oude Zwolsestraat, Spoorstraat, Vossenbeldsstraat

 • Dhr. L. Tangenberg (Bertil) (Diaken)

 • Cor Tempert (Jeugdouderling wijk1)

  Deze Jeugdouderling is verantwoordelijk voor de jongeren van onderstaande sectie ouderlingen:
  Henk Dekker, Tjerk Boorsma, Tony Ebrecht, Henk Veneman, Roel Koster, Gerard Kippers, Henri Bremmer,

 • Mw. N. Mensink (Nettie) (Bezoekdame)

  • 0546 582112

  Bezoekdame voor:
  De Marke, Bongerd, Kerkstraat

 • Mw. A. Klein Horsman (Adrie) (Bezoekdame)

  • 0546 707420

  Bezoekdame voor:,
  Marktstraat (Stationsstr t/m Nijverdalsestr.)
  Nijverdalsestr. (tot Schoolstr.)
  Oude Zwolsestraat, Spoorstraat, Vossenbeldsstraat