Samen groeien
in geloof

Woensdag 9 november: leerhuisavond in de Hervormde Kapel met Stefan Paas

Op woensdagavond 9 november spreekt de bekende theoloog Stefan Paas in de Hervormde Kapel in Wierden over ‘Kerk zijn in een seculiere cultuur’.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit in Kampen, met bijzondere aandacht voor het geseculariseerde Westen en hoogleraar Missiologie en Interculturele Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In 2018 werd hij uitgeroepen tot ‘Theoloog des Vaderlands’.

Stefan mengt zich actief in het maatschappelijk gesprek, met name op Twitter, waarbij hij scherpe debatten niet uit de weg gaat. Daarnaast is hij vaste gast in De Ongelooflijke Podcast, een Radio 1-podcast over de relevantie van het geloof in een geseculariseerde maatschappij.

In zijn boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ (2015) gaat hij in op de vraag hoe realistisch het is om als kerk missionair te willen zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn. Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? ‘Een inspirerend boek voor een hoopvolle minderheid.’

De Hervormde Kapel staat aan de Dahliastraat 4 in Wierden. De avond begint om 20.00 uur, u bent van harte welkom.

De toegang is vrij, er wordt na afloop een vrije gift gevraagd voor de onkosten.