Samen groeien
in geloof

Zesjaarlijkse stemming

Op woensdag 7 december werd de “zesjaarlijkse stemming” gehouden in onze gemeente. In deze stemming kunnen de gemeenteleden een keuze maken over de wijze van verkiezen van ambtsdragers voor de komende zes jaar. Hierbij heeft de meerderheid gestemd voor het verkiezen via dubbeltallen. Dit houdt in dat de huidige procedure voor de verkiezing van ambtsdragers voor de komende 6 jaar wordt voortgezet.