Samen groeien
in geloof

Zondag 5 september: viering Heilig Avondmaal

Als de Heere het ons geeft, zal aanstaande zondag in onze twee kerken de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Gelet op de 1,5 meter regel is het helaas nog niet mogelijk om het Heilig Avondmaal te vieren, zoals we dat vóór de corona-crisis gewend waren. Daarom is besloten om vooralsnog de viering op dezelfde wijze te laten plaatsvinden als in juni. Dat betekent, dat u bij binnenkomst de tekenen aangereikt krijgt in de vorm van een afgesloten bakje met een stukje brood en een afgesloten bekertje met druivensap (Dorpskerk) of wijn (Hoge Hexel). Zoals eerder aangegeven is in de Dorpskerk voor druivensap gekozen, omdat een aantal gemeenteleden geen wijn drinkt/mag drinken.

Tijdens de viering van het sacrament staat de voorganger voorin de kerk achter een gedekte avondmaalstafel, met aan beide uiteinden een ambtsdrager.

De avondmaalsviering zal tijdens beide diensten (in de Dorpskerk om 9.30 uur en 18.45 uur en op Hoge Hexel om 9.30 uur en 19.00 uur) plaatsvinden. Schroomt u/jij naar de kerk te komen vanwege mogelijk gevaar van besmetting, dan nodigen wij u/jou uit om, zoals ook tijdens de laatste viering in juni, thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren.

We bidden elkaar een gezegende zondag toe van Woord en sacrament.

Heilig Avondmaal in de Holtinck

Aangezien in de Dorpskerk en in de kerk op Hoge Hexel de viering van het Heilig Avondmaal op dezelfde wijze plaatsvindt als in juni, achten we het niet verantwoord om aanstaande zondag in de Holtinck met de deelnemers wel fysiek rond de tafel te zitten. De Avondmaalsviering in de Holtinck gaat dus ook nu helaas niet door.