Samen groeien
in geloof

Dabar de Grimberghoeve

Vanaf 5 augustus zullen er dit jaar 2 teams Dabarwerk verrichten op camping de Grimberghoeve. Deze jongeren gaan recreatie- en evangelisatiewerk doen met het doel om campinggasten bekend te maken met het evangelie en te leiden naar Jezus Christus. Ze kunnen dit werk niet doen zonder Gods Zegen en de leiding van de Heilige Geest. De teams zijn aanwezig van 5 t/m 19 augustus. Bidt u voor deze jongeren?

Op 3 augustus om 19.00uur willen we op de camping alles klaar maken om de jongeren te kunnen ontvangen. Iedereen is welkom om mee te helpen. We gaan de activiteitentent opzetten, caravans schoonmaken, buitenkeuken klaarzetten en alle spel- en knutselmateriaal moet uitgezocht worden. Voor iedereen is dus wat te doen.

Meer informatie over Dabar vind je hier
Voor contact met de commissie mail naar: dabarwierden@hotmail.com