Samen groeien
in geloof

Enthousiasme gevonden

Afgelopen zondag was het startzondag met als thema: Enthousiasme gezocht en ik denk dat we het
wel hebben gevonden, vier mooie diensten in twee kerken, met Enthousiaste vrijwilligers,
Enthousiaste gemeenteleden, Enthousiaste kinderen en jongeren, kortom een dag met een gouden
randje.

Ook het weer was ons goed gezind in tegenstelling van de zaterdag ervoor.
Dank aan alle vrijwilligers die dit tot een prachtige dag hebben gemaakt, maar daarbij vooral:
Soli Deo gloria (God alleen de eer)

Mocht u de fiets- of wandelroute nog een keer willen lopen dan kunt u de routes in Hebron ophalen.