Samen groeien
in geloof

Kerk TV Hoge Hexel

Zoals eerder gemeld is er in de kerk op Hoge Hexel een extra camera geplaatst en de bestaande vervangen. Zoals eerder aangegeven waren de beelden van mindere kwaliteit en daar heeft het college klachten over ontvangen. Ondanks dat er door deskundigen getracht is dit te verbeteren is dat niet gelukt. In de onlangs gehouden vergadering van het college is daarom ook het besluit genomen om over te gaan tot de aanschaf van nieuwe camera’s. Totdat deze gekocht en geplaatst kunnen worden zal de bestaande situatie niet wijzigen. Wij bieden onze excuses aan voor de huidige situatie en gaan er vanuit dat na de plaatsing er scherpe filmbeelden zijn vanuit de kerk op Hoge Hexel. 
Zoals eerder aangegeven filmt de koster niet meer en daarmee valt het filmen niet meer onder zijn verantwoordelijkheid, maar onder die van het college. De investering die nu wordt gedaan kan voor een deel nog betaald worden uit de gehouden zomeractie van 2021 voor het nieuwe camerasysteem in de Dorpskerk.