Samen groeien
in geloof

Viering Heilig Avondmaal

De avondmaalsviering op zondag 11 september zal hetzelfde verlopen als de laatste
viering op 19 juni jl. Dus aan de avondmaalstafel, waarop de wijn en druivensap
(Hoge Hexel alleen wijn) in kleine bekertjes gereed staan en het brood op meerdere
schalen. De ene schaal met brood en de gezamenlijke beker worden dus nog niet
rondgedeeld.
In Dorpskerk zullen, zowel in morgen- als avonddienst, ouderlingen in de
gangpaden zorgdragen voor een geordende gang naar de tafel. Eerst vanuit de
voorste banken, dan naar achteren, en als laatste eventueel de galerijen.

Viering Heilig Avondmaal de Holtinck

Ook zal het Heilig Avondmaal worden bediend in de Holtinck. Ds. H.J. Donken zal
deze viering leiden. We beginnen aansluitend op de morgendienst om 11.30 uur.
Bewoners van de Holtinck en zij die elders wonen, maar door lichamelijk ongemak of
zwakheid de gewone viering in de kerk niet kunnen bijwonen, worden van harte
uitgenodigd deel te nemen. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dit aangeven bij de
wijkouderling, die dit vervoer voor u zal regelen. We wensen u een gezegende
viering toe.

Wij wensen elkaar gezegende avondmaalsdiensten toe.